top of page
ค้นหา

ตรวจสอบเหตุร้องทุกข์จากประชาชน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแป้น

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแป้น รองปลัด รักษาราชการปลัดเทศบาล ผอ. กองช่างเทศบาล/ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

ตรวจสอบเหตุร้องทุกข์จากประชาชนเรื่องไม่มีถนนให้ใช้เป็นทางเข้าออกบ้านอยู่อาศัยจำนวน 3 หลังคาเรือนและมีผู้อยู่อาศัยอยู่กันหลายคน มีความเดือดร้อนไม่ได้รับความสะดวก จึงได้ร้องรขอให้ทางเทศบาลช่วยดำเนินการหาทางช่วยเหลือ สั่งการให้ กองช่างดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนต่อไป


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page