top of page
ค้นหา

ซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564


วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจรับมือกับภัยพิบัติ เป็นการป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านการอพยพหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และภัยพิบัติต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลต้นธง และ อบต.หนองหนาม ร่วมซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ด้วย
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page