top of page
ค้นหา

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจและกิจกรรม รักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปี 2565

วันที่ 25 มกราคม เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านหนองหนาม ( เดิม ) นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแป้น ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา บ้านหนองหนาม จำนวน 60 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ” และกิจกรรม รักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ประจำปี 2565 โดยทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองหนามเดิม เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงประชาชนสามารถใช้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้านในโอกาสต่อไป


ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page