ค้นหา
  • tassanee435

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กร

นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแป้น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น

ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น