top of page
ค้นหา

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตในองค์กร

อัปเดตเมื่อ 8 ก.ค. 2564


วันที่ 28 สิงหาคม 2563 นายธีระศักดิ์ จันทร์ภิรมย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมย์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน ตอบสนองเป้าหมายขององค์กร โดยเน้นประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง โดยมีผศ.ภิญโญ ทองดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม แอท นาธา เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


ดู 25 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page