top of page
ค้นหา

กิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 แก่ประชาชน

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้ นายชวโรจน์ กิ่งแก้ว นายรังสรรค์ ยะสง่า รองนายกเทศมนตรี ตลอดจน นายพรศักดิ์ แก้ววิจิตร รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ในการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 แก่ประชาชน ในเขตตำบลบ้านแป้น ตำบลหนองหนามและตำบลเหมืองจี้ พร้อมให้กำลังใจประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รวมถึงให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายการฉีดวัคซีนของจังหวัดลำพูน และประโยชน์ของการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชนรับทราบ ณ ศาลาประชาคมเมืองเทศบาลตำบลบ้านแป้น


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Commenti

Valutazione 0 stelle su 5.
Non ci sono ancora valutazioni

Aggiungi una valutazione
bottom of page