top of page
ค้นหา

กิจกรรมเปิดกาดม๋วนใจ๋ ลานคนเมือง
วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 ณ ลานคนเมือง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดกาดม่วนใจ๋ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น รวมถึงประชาสัมพันธ์สินค้าของชุมชนให้เป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไป โดยรูปแบบของกาดม่วนใจ๋นี้ เป็นตลาดทุกวันศุกร์ จำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน สินค้าพืนเมือง ผักสวนครัวปลอดสารพิษ อาหารปรุงสุก รวมถึงยังเป็นตลาดสีเขียวลดโลกร้อน เทศบาลตำบลบ้านแป้น ขอรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้บริโภค หิ้วตะกร้า ถุงผ้า และแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง มาเลือกซื้อสินค้าได้ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

(ข่าวโดย:งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น)

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page