top of page
ค้นหา

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2567 / เวลา 09.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับขี่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้โครงการเสริมศักยภาพชุมชนท้องถิ่น สร้างชีวิตวิถีใหม่ สู่อำเภอขับขี่ปลอดภัย ตามมาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนของ สสส. ที่รณรรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กระตุ้นการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้นำชุมชน อสม. ชรบ. อปพร. ร่วมขบวนรณรงค์สวมหมวกกันน็อคขับขี่ปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ออกพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ทั่วหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น ...

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น 053-573-641

เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ 053-573-302 หรือ 096-9255176

ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302 ฉุกเฉิน 1669

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.thดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page