top of page
ค้นหา

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 ก.พ 66

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 / เวลา 08.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้หัวหน้าชุดจิตอาสากลุ่มที่ 4 นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 24 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page