top of page
ค้นหา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า)

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น ได้มอบหมายให้ทีมงานบริการและกิจกรรมเทศบาลตำบลบ้านแป้น ชุดที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย : วันสมเด็จพระปกเกล้าเข้าอยู่หัว นั้น

เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์

จังหวัดลำพูน จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และบูรณาการ การจัดกิจกรรมจิตอาชาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ดู 24 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page