top of page
ค้นหา

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 / เวลา 09.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น(โรงยิม) นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น กล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเทิดพระเกียรติที่ทรงพระปรีชาสามารถทำให้รัชสมัยของพระองค์มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า เทศบาลตำบลบ้านแป้นจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะบริเวณโดยรอบอาคาร(โรงยิม) และวัดร้าง กู่ผ้าขาว บ้านถ้ำ-หนองหนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ และให้ความสำคัญในการช่วยกันรักษา ฟื้นฟูพื้นที่สาธารณประโยชน์ .....

_______________________ ภาพ/ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50
ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page