top of page
ค้นหา

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านแป้น นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลำพูน เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด เก็บขยะ ที่สาธารณะบริเวณโดยรอบสนามกีฬาเทศบาลฯ

นอกจากนี้ ยังได้มอบต้นไม้ให้กับผู้นำชุมชน ทั้ง 9 หมู่บ้าน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ ตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น สนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย.....ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page