top of page
ค้นหา

การฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำโคมล้านนา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำโคมล้านนา ให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 8 -12 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเส้ง หมู่ 7 ต.บ้านแป้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ เสริมสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว โดยมีวิทยากรจากศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลตำบลบ้านแป้น กับ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์เฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมในกิจกรรม...ดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page