top of page
ค้นหา

การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 / เวลา 08.00 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น มอบหมายให้ นางพิมพ์นารา ภูวดลรุ่งเรือง รองปลัดเทศบาลฯ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลฯ นำพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ห้องประชุมวิชาการงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน(ผู้บริหารและครู-อาจารย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การการสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และแสดงผลงานด้านทรัพยากรท้องถิ่น และการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่น

ทั้งนี้ นิทรรศการสวนพฤกษ์ศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ได้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

_______________________

ภาพ/ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น

 053-573-641

 เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งงานป้องกันฯ

      053-573-302 หรือ 096-9255176

 ติดต่องานกู้ชีพ 053-573-302

 ฉุกเฉิน 1669Facebook : เทศบาลตำบลบ้านแป้น

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง:Saraban-banpan@lgo.mail.go.th


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page