top of page
ค้นหา

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

วันที่ 25 เมษายน 2566 / เวลา 13.30 น.

นายมนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำนายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หจก.เอฟเวอร์กรีนทัวร์แอนด์เอ๊กซ์พิดีชั่น และ บริษัทเอเชียมายเวย์จำกัด เข้าศึกษาดูวิธีการผลิตพัดใบตาล หรือวีครูบา หมวกใบตาล ของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจบ้านรั้วทุ่ง และบ้านเส้ง และยาดมสมุนไพร ปันสุข ของชมรมผู้พิการเทศบาลตำบลบ้านแป้น ทั้งนี้นางสาวมาลี มณีทอง ปราชญ์ชาวบ้านด้านการทำพัดใบตาล มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้อธิบายประวัติความเป็นมา ตลอดจนขั้นตอนการทำพัดใบตาล หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้แก่คณะฯได้รับฟัง เพื่อเป็นการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตำบลบ้านแป้น และตำบลหนองหนามที่สร้างรายได้ให้ประชาชนมานาน ทั้งนี้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวฯ ได้ให้ความสนใจสอบถามรายละเอียด ขั้นตอน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ อีกด้วย .........

_______________________ ภาพ / ข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น โทร 053-573641 ต่อ 50ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page